Bayi Ağ Barındırma Sistemi Ve Çalışma Mantığı

Bayi Ağ Barındırma Sistemleri ağ sunucu hizmet çeşitlerinden birisidir. Genel olarak diğer sunucularla aynı şeklide çalışır ancak sundukları hizmetlerde farklılıklar olmaktadır. Bayi kavramı aynen ticarette olduğu gibidir. Yani bayi bir ürünün bir bölge veya ülke için satışını üstlenir ve ürünler o bayi aracılığı ile müşterilere ulaştırılır. Web ortamında da bayi barındırma sistemi aynı mantıkla çalışır. Sunucudan kullanıcının aldığı alan müşterilere pay edilerek dağıtılır. Burada müşterinin muhatabı doğrudan sunucu değil alan sahibi kullanıcıdır.

Teknik olarak Bayi barındırma sistemini açıklayacak olursak, hesap sahibinin (kullanıcı) kendisi için sunucuda bulunan ayrıcalıklı sabit disk alanını ve üçüncü taraflar (müşteri) adına web sitelerini barındırmak için bant genişliğini kullanma yetkisine sahip olduğu bir web barındırma biçimidir. Bayi, sunucunun vermiş olduğu hizmetleri toptan satın alır ve daha sonra bunları kar için müşterilerine satar. Diğer bir durum, satıcıya, sunucu tarafından belirli bir miktardaki disk alanını ve bant genişliğini kendi müşterilerine satma izni verilir. Kullanıcı bu alanları kendi belirlediği boyutlara, özelliklere ve fiyatlar ayırarak müşterilerine sunabilir.

Bu tip bir barındırma şekli herkes tarafından rahatlıkla kiralanabilir. Ancak burada mantık ürün değil alan kiralama şeklinde olmaktadır. Müşteriler de o alan içerisinde kuracakları siteler üzerinden kendi ürünlerinin satışlarını yapacaklardır. Bu tip bir alan kiralamanın yani bayi olmanın bir takım avantajları bulunmaktadır. Bunlar; öncelikle bir hosting şirket sahibi olmak, uygun fiyat, kolay yönetim, iyi bir iş deneyimi ve alan boyutlarının isteğe göre ayarlanabilmesi şeklinde sıralanabilir. Tabi ki bu işin bir de dezavantaj olarak görülen kısımları da bulunmaktadır. Öncelikle müşteriler muhatap olarak sunucu yerine bayi olan şirketi göz önüne alacaklardır. Müşterilerin karşılaşacakları sitelerine ait aksaklıklar bayi tarafından giderilmesi gerekecektir. Gerçi bu durum her ne kadar bayi aleyhine görünse de sunucunun da bayi ye karşı olan sorumlulukları vardır. O da sunucu bakım ve donanımları, bağlantılar, donanım kurulumları, bakımları, ağ altyapısının bakımı, güvenlik gibi teknik konularda bayilere hizmet vermektir. Bu durumda bayiye kalan işine odaklanmak olacaktır.

Bayi Barındırma (Reseller hosting) sunucusunda bayi sahipleri genel olarak tüm teknik problem çözümleri sunucuya yükleyeceği için odaklanacak nokta kâr elde etme ve hosting müşterileri olacaktır. Bu kadar az odak gerektirdiği için düzenli gelir akışına hemen başlanabilir. Bayi Barındırma sistemi bu açıdan iyi bir yatırım alanıdır.