RESELLER WEB HOSTING – BAYİ HOSTING (ARACI ÜZERİNDEN HOSTING ALANI ALMA)

Reseller Hosting, bir sabit disk alan sahibinin kendi ayrıcalıklı hesabı ve bant alanı üzerinden üçüncü kişilere kullanım hakkı vermesi durumudur. Özetle web sitesi sahipleri ile sabit disk alanı arasında bir aracı görevi üstlenilmekte, web siteleri kendi verilerini sözü edilen aracıların sabit disk alanlarında saklayabilmektedir.

Reseller hosting’de süreç kısaca şu şekilde işlemektedir:

– Aracı (reseller), ev sahibinin (büyük hosting firmaları) sabit disk alan hizmetlerini toptan bir şekilde satın alır,

– Toptan bir şekilde satın alınan bant alanları belirli bir kar da eklenerek potansiyel müşterilere satılır.

Yukarıda bahsedilen işlemde, aracılara belirli bir miktardaki disk alanını ve bant genişliğini kendi müşterilerine satma izni verilir. Müşteriler ise hosting firmalarından bir sunucu kiralamaksızın direk olarak aracı üzerinden alan ihtiyaçlarını karşılar.

Tipik bir aracı, hosting hizmetini müşterilerine ek bir hizmet olarak sunan bir web tasarım şirketi , web yazılım geliştiricisi veya sistem birleştiricisi (entegratörü) olabilir.

Bayi Hosting olmak için yüksek seviyede teknik bilgi gerekmemektedir. Genellikle, ağ altyapısının ve donanımın korunması gibi teknik detaylardan veri merkezi operatörü sorumludur. Benzer şekilde kullanıcıya atanmış sunucuların yapılandırılması, güvenlik altında tutulması ve güncelleştirilmesi de sözü edilen operatörlerin görevleridir. Buna karşılık, aracı (bayi) kendi müşteri portföyüyle ilişkilerini yönetmekle sorumludur. Herhangi bir donanım, yazılım ve bağlantı sorunları gerçekleştiğinde ise konu, ana alan sağlayıcısına yönlendirilir.

Reseller Hosting’in Aracılara Sağladığı Faydalar

Reseller Hosting genel olarak, bir web hosting şirketi kurmayı amaçlayan girişimciler için düşük maliyetli bir başlangıç yapma imkanı sağlamaktadır. Hosting alanı toptan satışı, aracılara kendi hizmet planlarını oluşturma ve kendi fiyatlandırma yapısını/stratejisini oluşturma fırsatı da vermektedir. Ayrıca çoğu satış sonrasında aracılar, özelleştirilmiş kontrol panelleri ve sunucular aracılığıyla kendi markalarını da yaratabilmektedir.

Reseller Hosting’in Dezavantajları

Karlı bir reseller hosting firması olmak genellikle güçlü bir reklam ve pazarlama stratejisi ve bütçesi ile mümkündür. Buna karşılık hosting ücretleri genel olarak ayda yalnızca birkaç dolar seviyesindedir. Dolayısıyla birim (müşteri) başına kar marjı oldukça düşüktür. Yeni ve karlı bir aracı hosting firması kurmak için hem yerleşik güçlü rakiplerle rekabet edebilmek hem de yüksek reklam bütçesi ayırarak çok sayıda müşteriye ulaşmak gerekmektedir.

Tüm olumsuz taraflarına rağmen, her web sitesinin verilerini barındırma ihtiyacı kaçınılmaz olduğundan reseller hosting oldukça büyük ve gelişmiş bir sektördür.