SUNUCU ALANI SAĞLAYICISI (WEB HOSTING) HİZMET TÜRLERİ

Bir web sitesi kurulumunun fikir aşamasından çıkarak gerçeğe dönüşme sürecinde ilk adım, web hosting adı verilen ağ sağlayıcı alanı edinilmesidir. Günümüzde yapılacak iş veya girişim ne olursa olsun, internet üzerinden işletmenin yeteneklerini, hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırma amacı taşıması kaçınılmazdır. Yapılan iş talep gördükçe insanlar internet üzerinden firmayla ilgili verilere erişmek isteyecek, bu durum da hosting alan ihtiyaçlarının artmasına neden olacaktır. Bu noktada hosting firmaları devreye girmekte ve kullanıcılara verilerin saklanması amacıyla sunucu alan hizmeti sağlamaktadır.

Web hosting hizmeti tek bir bilgisayarda veya kişisel kullanım için geliştirilmiş sabit disklerde tutulması oransal olarak mümkün olmayan geniş verileri müşterileri için saklamaya dayalı bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Hosting şirketleri elinde çok sayıda web sunucu (server) alanı olan ve bu alanı müşterilerine kiralayan firmalardır. Sözü edilen hizmetin dışında da host firma kullanıcılarına sunucu yönetimi, destek, kötü amaçlı yazılım taraması, yedeklemeler gibi farklı bir dizi hizmet daha sunmaktadır.

Web Hosting Türleri

Günümüzde yaygın olarak kullanılan temel hosting türleri şu şekildedir:

1- Paylaşımlı Barındırma (Shared Web Hosting): Başlangıç düzeyinde bir internet sitesine sahip olan kullanıcılar için uygun olan bu sistem, maliyet olarak da oldukça ucuzdur. Paylaşımlı barındırma ortamında, çok sayıda kullanıcı tek bir sunucu alanını birlikte kullanmaktadır. Bu durum kullanıcılar açısından maliyetleri düşürse de, trafiği artan bir web sitesinin verilerini depolamak için yeterli alana sahip olamayacağı anlamına gelmektedir.

2- Aracılı Barındırma (Reseller Web Hosting): Bu sistemde, ana sunucu alanı sağlayıcısından büyük miktarda alan kiralayan bir aracının (reseller) bu alanı küçük parçalar halinde müşterilerine kiralaması durumu söz konusudur.

3- Bulut Temelli Barındırma (Cloud Based Web Hosting): Bu sistemde, yüzlerce bireysel sunucu bulut teknolojisi aracılığıyla birlikte çalışarak tek bir dev sunucusu gibi hizmet vermektedir. Bulut temelli barındırmanın temel artısı alan ihtiyacı büyüdükçe sisteme daha fazla bireysel sunucu ekleyerek sonsuz büyüklükte bir ana sunucu yaratatılabilmesidir.

4- Sanal Özel Sunucu (Virtual Private Server): Temelinde bir paylaşımlı server hizmeti olan VPS tek bir sunucuda daha az sayıda kullanıcıya eşit miktarda alan kiralanmasıdır.

5- Özelleştirilmiş Sunucu (Dedicated Web Server): Aylık ziyaretçi trafiği 100.000’in üzerinde olan web siteleri için gerekli olan bu sistemde kullanıcı bir fiziksel sunucunun bütün alanını tek başına kiralar ve bu alanda tam denetim/kontrol hakkına sahip olur.